ankieta

ANKIETA - RODZICE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, W KTÓRYCH PRACE DOMOWE Z MATEMATYKI SĄ OBOWIĄZKOWE


Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o informacje, które pozwolą nam lepiej dostosować lekcje matematyki do potrzeb uczniów. Prosimy o wypełnienie ankiety oddzielnie dla każdego dziecka i w odniesieniu do obecnego nauczyciela matematyki.
Bardzo liczymy na szczere odpowiedzi.
Po wypełnieniu ankiety należy ją przesłać za pomocą przycisku GOTOWE. Na ekranie ukaże się informacja potwierdzająca przyjęcie ankiety do systemu.
Ankieta jest anonimowa.

Pytania bez gwiazdki można pominąć.